The 12th Executive Committee of ABAN for the years 2021-2023 constitutes the following office bearers and members:

President Mr. Uttam Prasad Pant
Vice President Mrs. Padma Vaidya
General Secretary Mrs. Shiba Devi Kafle
Treasurer  Mr. Madhav Prasad Bhatta
Asst. General Secretary Mr. Hemanta Raj Baral
Assistant Treasurer Mr. Nava Raj Nakarmi
Members Prof. Dr. Subash K.C.
Dr. Jagan Nath Shrestha
Mr. Uttam Lal Pradhan
Mr. Deepak KC
Mrs. Mandira Shahi
Mr. Gobinda Neupane
Mrs. Kamal Nayan Pradhan
Immediate Past President Mr. Maheswor Bhakta Shrestha
Advisors: Mr. Shanker Prasad Paudel (Past President)
Dr. Mrigendra Raj Pandey (Honorary Member)
Dr. Mahodadi Pradhan Shrestha (Honorary Member)

 

The 11th Executive Committee of ABAN for the years 2019-2021 constitutes the following office bearers and members:

President Mr. Uttam Prasad Pant
Vice President Mrs. Padma Vaidya
General Secretary Mrs. Shiba Devi Kafle
Treasurer  Mr. Madhav Prasad Bhatta
Asst. General Secretary Mr. Hemanta Raj Baral
Assistant Treasurer Mr. Nava Raj Nakarmi
Members Mr. Uttam Lal Pradhan
Mrs. Mandira Shahi
Mr. Deepak KC
Mr. Urek Ranjit
Mr. Iswar Man Pradhan
Mr. Prem Raj Khanal
Mr. Bhisma Upreti
Immediate Past President Mr. Maheswor Bhakta Shrestha

 

The 10th Executive Committee of ABAN for the years 2017-2019 constitutes the following office bearers and members:

President Mr. Maheswor Bhakta Shrestha
Vice President Mr. Tulasi Prasad Uprety
General Secretary Mr. Uttam Prasad Pant
Treasurer Mr. Hariom Dhoj Joshi
Assistant Treasurer Mrs. Shiba Devi Kafle
Members Mr. Madhav Prasad Bhatta
Mr. Bhisma Upreti
Mrs. Kalpa Lata Dahal
Dr. Prem Ratna Sthapit
Mr. Punya Prasad Paudel
Mr. Uttam Lal Pradhan
Mrs. Padma Vaidya
Mr. Navaraj Nakarmi
Immediate Past President Mr. Shanker Prasad Paudel

The 9th Executive Committee of ABAN for the years 2015-2017 constitutes the following office bearers and members:

President Mr. Maheswor Bhakta Shrestha
Vice President Mr. Tulasi Prasad Uprety
General Secretary Mr. Uttam Prasad Pant
Treasurer Mr. Hariom Dhoj Joshi
Asst. General Secretary Mrs. Preeti Karki
Assistant Treasurer Mrs. Shiba Devi Kafle
Members Mr. Madhav Prasad Bhatta
Mr. Mahendra Khanal
Mrs. Rupa Basnet
Mr. Narayan Prasad Sharma
Mr. Punya Prasad Paudel
Mr. Umesh Bahadur Malla
Mrs. Padma Vaidya
Immediate Past President Mr. Shanker Prasad Paudel